UX Performans metodolojimiz ile kapsamda seçilen kullanım senaryoları üzerinden kullanıcı ile duygusal ve fiziksel etkileşimini anketler ve derinlemesine (in-depth) senaryo çalışmaları yaparak raporluyoruz. Kullanıcılarınızın hizmet ve ürünlerinizle deneyimini müdahale etmeden gözlemliyoruz. Kullanıcıların nerede sorun yaşadıklarını, neyi istediklerini ve platformunuzdaki karşılanmayan ihtiyaçlarını keşfediyoruz. UX Performans ile hem kullanıcınızın, hem de uygulamanızın sesini dinliyor ve gelişim yönlerinizi destekleyecek değer önermesinde bulunuyoruz.