UX Performans (UXP)

Kullanıcınızın ve uygulamanızın sesini dinliyor, gelişim yönlerinizi destekleyecek değer önerileri sunuyoruz.

Ne Yapıyoruz?

UX Performans metodolojimiz ile kapsamda seçilen kullanım senaryoları üzerinden kullanıcı ile duygusal ve fiziksel etkileşimini anketler ve derinlemesine (in-depth) senaryo çalışmaları yaparak raporluyoruz. Kullanıcılarınızın hizmet ve ürünlerinizle deneyimini müdahale etmeden gözlemliyoruz. Kullanıcıların nerede sorun yaşadıklarını, neyi istediklerini ve platformunuzdaki karşılanmayan ihtiyaçlarını keşfediyoruz. UX Performans ile hem kullanıcınızın, hem de uygulamanızın sesini dinliyor ve gelişim yönlerinizi destekleyecek değer önermesinde bulunuyoruz.

Aşamalarımız.

Müşterinin Sesi

Belirlenen personalarda kantitatif ölçeğimizi uygulayarak müşterinin çeşitli boyutlarda web sitesi veya mobil uygulama ile ilgili görüşlerini alıyoruz.

Uygulamanın Sesi

Belirlenen personalarda müşterilere sizlerle önceden belirlediğimiz görevleri uygulatarak müşterilerin zorlandığı veya memnun kaldığı alanları gözlemliyoruz.

Değer Önerisi

Hem kalitatif hem kantitatif araştırma sonuçlarında çıkan bulgulara göre değer yaratabilecek önerilerimizi sunuyoruz.

Tanışmayı çok isteriz!

Sizlerle bir araya gelmek ve daha detaylı bir şekilde hizmetlerimizden bahsetmek isteriz.