Ürün ve/veya hizmet süreçlerinizde aktif rol alan çalışanlarınızın memnuniyetini, firmadan beklentilerini ve sadakat düzeyini ölçümlüyoruz. Çalışanlarınızın üretkenliğini arttırmayı amaçlarken, mutsuz olduğu ve beklentilerinin karşılanmadığı alanları belirleyip gelişim planı tasarlayarak veri sağlıyoruz.