Yükleniyor...

Bırakın hikayenizin kahramanı müşteriniz olsun.

Müşteri VE İÇGÖRÜ ODAKLI ÇÖZÜMLER TASARLıyoruz.

Deneyim Tasarımı (CX)
Müşterinin Sesi
SM Duygu Analizi
UX Performans (UXP)
Çalışanın Sesi
SM İçgörüsü
Çalışan Deneyimi Tasarımı (EX)
Markanın Sesi
SM CX Index

Hakkımızda.

Müşterimizi anlamak ve MÜŞTERİMİZE çözüm üretmek için varız.

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kullanarak Deneyim Tasarımı yapan, kalitatif ve kantitatif Araştırmalar gerçekleştiren ve Sosyal Medya Araştırma Hizmetleri veren bir danışmanlık ekibiyiz.

Bütüncül bir anlayış ile deneyimi kurguluyor; geliştiriyor; tasarlıyor ve müşterimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunuyoruz.

1999 yılında başlayan bu macerada sizin ihtiyaçlarınızı anlıyor; dijital veya fiziksel deneyimler kurguluyor, pazar araştırmaları yapıyor ve bu yolculukları tasarlıyoruz.

EN İYİ DENEYİMİ MÜŞTERİMİZLE BİRLİKTE TASARLIYORUZ.

Beril Alakoç - Petrol Ofisi CMO
“Sektörümüzde Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülünü kazanmak, başvuru gerektirmemesi, hemen hemen tüm sektörleri kapsaması, çok sayıda müşteri görüş ve değerlendirmesini toplaması ve müşteri deneyimi alanının birçok boyutunu tarafsız bir şekilde değerlendirmesi nedeniyle bizim için çok değerli oldu.”
Emrah Üstündağ - n11.com CX Yöneticisi
“CX Index ile sadece 10 boyutta puanlarımızı izlemekle kalmıyor, aynı zamanda sonuçlarımızı rekabetle karşılaştırabiliyoruz. CX Index'in demografisi ile açık uçlu sorularımızdan daha fazla ve anlamlı içgörüler elde edebiliyoruz."
Previous
Next