Biz Kimiz?

 

Müşteri Deneyimi Tasarımı ekibi olarak, multidisipliner yaklaşımla kullanıcı ve müşteri deneyimini ön plana alan dijital ve fiziksel deneyimler tasarlıyoruz. Bu ürün ya da hizmetlerle etkileşimin net ve anlaşılır olmasına özen gösteriyoruz. Tasarım ile veriyi, estetik ile insan davranış dinamiklerini bir arada yorumlayarak markalara değer katıyoruz. Tasarladığımız deneyimlerin her zaman faydalı ve kullanıcı odaklı olmasını amaçlıyoruz. Sorunu tanımlıyor, uygun stratejiyi oluşturuyor ve her bir temas noktası için çözümler tasarlıyoruz.

Metodolojimiz

 

Harekete geçmenin ön şartı müşteriyi tanımaktır. Bu yüzden işe her zaman araştırma ile başlıyoruz. Ürününüzü/hizmetinizi, kullanıcınızı, mecrayı ve sesinizi anlamak için yola çıkıyor, niceliksel ve niteliksel yöntemlerle kullanıcı araştırmaları gerçekleştiriyoruz. İstatistik, psikoloji ve sosyolojiden faydalanıp, araştırma ve analiz için en yetkin yöntemlere başvuruyoruz.

Ana hedefimiz; müşterilerimizin marka deneyimlerini iyileştirmektir. Anla-Tasarla-Uygula yaklaşımını benimsiyor, bu yenilikçi ve tasarım odaklı düşünce metodolojimiz çerçevesinde deneyim haritanızı ortaya çıkarıyoruz. Stratejik müşteri deneyimi tasarımı danışmanlığımız ile müşteri yolculuğu sürecini uçtan uca resmedip, güncel dinamikler ışığında yeniden tasarlıyoruz ve müşteri deneyiminin şirket kültürünüzün bir parçası haline gelmesini sağlıyoruz.

Müşteri Deneyimi Tasarımı yaklaşımımızda “farkındalık, değerlendirme, katılım, kullanım, sadakat” olmak üzere 5 temel deneyim adımına odaklanıyoruz. Adımların hepsinde müşterinin ne yaşadığını ve ne beklediğini anlamaya çalışıyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

 

Şirket yönetimi ile yapılan strateji çalıştayları ile büyük resmi çekiyoruz. Sonra kullanıcı araştırmalarıyla kullanıcılarınızı, amaçlarını, çalışma ortamlarını, gereksinimlerini anlıyoruz. Yaptığımız online veya yüz yüze derinlemesine (in-depth) görüşmeler, kullanılabilirlik testleri, direkt gözlemler, anketler ve var olan verilerinizin analizi ile kullanıcılarınızın kullanım, davranış, beklenti ve alışkanlıklarını somut ve anlamlı verilere dönüştürüyoruz. Veriye dayalı personalar geliştirerek tasarımın farklı kullanıcılara uygunluğunu sağlıyoruz. Kullanıcıların ürününüzle ve rakip ürünlerle nasıl ilişki kurduğunu gözlemliyoruz.

Deneyim tasarımının hayata geçirilmesi sonrasında rekabetle yarattığı farkları Araştırma Yönetimi ekibimizle takip ediyoruz. Sosyal Medya ekibimiz sayesinde deneyimin müşteride yarattığı içgörüleri topluyoruz. Müşteri Deneyimi Tasarımı’nın hayatın değişen şartlarına göre iyileştirilmesini ve marka büyümesine katkıda bulunmasına özen gösteriyoruz. Tasarım süreci boyunca, iteratif bir yaklaşımla, belirli aşamalarda kullanıcılardan geribildirim alarak tasarımı şekillendiriyoruz.

Hizmetlerimiz

 

  1. Deneyim Tasarımı (CX)

Müşterileriniz ile temas ettiğiniz tüm hizmet kanalları ve temas noktalarında onların beklenti ve ihtiyaçların üzerine çıkan çözümler ortaya koymanızı sağlıyoruz. Yaptığımız online veya yüz yüze derinlemesine (in-depth) görüşmeler, çalıştaylar, direkt gözlemler ve var olan verilerinizin analizi ile müşterilerinizin kullanım, davranış, beklenti ve alışkanlıklarını somut ve anlamlı içgörülere dönüştürüyoruz. Persona bazlı araştırmalarımızla elde ettiğimiz içgörülerle servis haritası hazırlayarak kullanıcınızın tüm yolculuğunu içeren yeni deneyiminizi tasarlıyoruz.

  1. UX Performans (UXP)

UX Performans metodolojimiz ile kapsamda seçilen kullanım senaryoları üzerinden kullanıcı ile duygusal ve fiziksel etkileşimini anketler ve derinlemesine (in-depth) senaryo çalışmaları yaparak raporluyoruz. Kullanıcılarınızın hizmet ve ürünlerinizle deneyimini müdahale etmeden gözlemliyoruz. Kullanıcıların nerede sorun yaşadıklarını, neyi istediklerini ve platformunuzdaki karşılanmayan ihtiyaçlarını keşfediyoruz. UX Performans ile hem kullanıcınızın, hem de uygulamanızın sesini dinliyor ve gelişim yönlerinizi destekleyecek değer önermesinde bulunuyoruz.

  1. Çalışan Deneyimi Tasarımı (EX)

Çalışanlarınızın hayatlarına dahil olarak deneyimlerini gözlemliyor, onların ihtiyaç ve isteklerini iş hedeflerinizle örtüşen hizmet ve ürünlere dönüştürüyoruz. Çalışanlarınızın firma ile yaşadıkları deneyime odaklanarak, daha etkin bir müşteri deneyimi sunmalarını ve çalışan bağlılığını arttırıyoruz.

  1. UX-UI Audit

UX Audit ile niteliksel analizi verilerle birleştirip kullandığımız arayüzlerin detaylı analizini yapıyoruz. UX Audit ile dijital arayüzünüzün kullanıcı deneyiminde aksayan noktalarını birer birer tespit ederek dijital ürününüzü derinlemesine inceliyor, kullanılabilirlik ile ilgili tüm bulguları önceliklendirerek raporluyoruz. Markaların dijital kanallarında sundukları kullanıcı deneyimini, uzman analizleri ve kullanıcı testleriyle incelerken; içeriği, yapı (bilgi mimarisi, navigasyon ve wireframe) ve görsel tasarımla bütünleştiren öneriler sunuyoruz.

  1. Kültür Dönüşüm Programı

Zamanın şartları ve sektörün değişimlerine ve yeni iş yapış tekniklerine uyum, sadece eğitim, ödüllendirme ve doğru uzmanlığı almaktan geçmemektedir. Bunun firma kültürünce benimsenmesi gerekmektedir. Biz de Kültür Dönüşüm Programı’mızda iş modelinize özel hackathon, ideathon, çalıştay ve eğitimlerden oluşan stratejik modeler ve bu modele uygun kurumsal kimliği tasarlıyoruz. Çalıştığımız bu projelerde yıl sonunda şirketinizi hedeflediğiniz kültüre getirmiş olmayı amaçlıyoruz.