Müşteri Deneyimi Tasarımı

 

Deneyim Tasarımı (CX)

 

Müşterileriniz ile temas ettiğiniz tüm hizmet kanalları ve temas noktalarında onların beklenti ve ihtiyaçların üzerine çıkan çözümler ortaya koymanızı sağlıyoruz. Yaptığımız online veya yüz yüze derinlemesine (in-depth) görüşmeler, çalıştaylar, direkt gözlemler ve var olan verilerinizin analizi ile müşterilerinizin kullanım, davranış, beklenti ve alışkanlıklarını somut ve anlamlı içgörülere dönüştürüyoruz. Persona bazlı araştırmalarımızla elde ettiğimiz içgörülerle servis haritası hazırlayarak kullanıcınızın tüm yolculuğunu içeren yeni deneyiminizi tasarlıyoruz.

 

UX Performans (UXP)

 

UX Performans metodolojimiz ile kapsamda seçilen kullanım senaryoları üzerinden kullanıcı ile duygusal ve fiziksel etkileşimini anketler ve derinlemesine (in-depth) senaryo çalışmaları yaparak raporluyoruz. Kullanıcılarınızın hizmet ve ürünlerinizle deneyimini müdahale etmeden gözlemliyoruz. Kullanıcıların nerede sorun yaşadıklarını, neyi istediklerini ve platformunuzdaki karşılanmayan ihtiyaçlarını keşfediyoruz. UX Performans ile hem kullanıcınızın, hem de uygulamanızın sesini dinliyor ve gelişim yönlerinizi destekleyecek değer önermesinde bulunuyoruz.

 

Çalışan Deneyimi Tasarımı (EX)

 

Çalışanlarınızın hayatlarına dahil olarak deneyimlerini gözlemliyor, onların ihtiyaç ve isteklerini iş hedeflerinizle örtüşen hizmet ve ürünlere dönüştürüyoruz. Çalışanlarınızın firma ile yaşadıkları deneyime odaklanarak, daha etkin bir müşteri deneyimi sunmalarını ve çalışan bağlılığını arttırıyoruz.

 

 UX-UI Audit

 

UX Audit ile niteliksel analizi verilerle birleştirip kullandığımız arayüzlerin detaylı analizini yapıyoruz. UX Audit ile dijital arayüzünüzün kullanıcı deneyiminde aksayan noktalarını birer birer tespit ederek dijital ürününüzü derinlemesine inceliyor, kullanılabilirlik ile ilgili tüm bulguları önceliklendirerek raporluyoruz. Markaların dijital kanallarında sundukları kullanıcı deneyimini, uzman analizleri ve kullanıcı testleriyle incelerken; içeriği, yapı (bilgi mimarisi, navigasyon ve wireframe) ve görsel tasarımla bütünleştiren öneriler sunuyoruz.

 

Kültür Dönüşüm Programı

 

Zamanın şartları ve sektörün değişimlerine ve yeni iş yapış tekniklerine uyum, sadece eğitim, ödüllendirme ve doğru uzmanlığı almaktan geçmemektedir. Bunun firma kültürünce benimsenmesi gerekmektedir. Biz de Kültür Dönüşüm Programı’mızda iş modelinize özel hackathon, ideathon, çalıştay ve eğitimlerden oluşan stratejik modeler ve bu modele uygun kurumsal kimliği tasarlıyoruz. Çalıştığımız bu projelerde yıl sonunda şirketinizi hedeflediğiniz kültüre getirmiş olmayı amaçlıyoruz.

 

Araştırma Yönetimi

 

Müşterinin Sesi

 

Müşteri bağlılığını arttırmak amacıyla, müşterinin olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini analiz ederek, müşteri deneyiminin pozitif etkilenmesini sağlayacak, deneyimi ve marka sadakatini ölçecek araştırmalar yapıyoruz. Aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerinizi daha iyi tanıyıp segmente ederek müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz.

 

Çalışanın Sesi

 

Ürün ve/veya hizmet süreçlerinizde aktif rol alan çalışanlarınızın memnuniyetini, firmadan beklentilerini ve sadakat düzeyini ölçümlüyoruz. Çalışanlarınızın üretkenliğini arttırmayı amaçlarken, mutsuz olduğu ve beklentilerinin karşılanmadığı alanları belirleyip gelişim planı tasarlayarak veri sağlıyoruz.

 

Markanın Sesi

 

Marka ile ilgili stratejilerinizi belirlerken müşterilerinizin algı, tutum ve tercihlerini anlıyor, böylece doğru kanallarda doğru iletişim yolunu kullanmanıza ışık tutuyoruz. Marka imajı ve konumlandırma araştırmaları ile sektörde rakiplerinize göre müşterilerin gözünde nasıl algılandığınızı ortaya çıkartıyoruz.

 

Ürünün Sesi

 

Yeni ürün tanıtımlarınız öncesinde pazara ve segmentlerinize hitap eden hizmet/ürünlerinizin ürün testlerini (tat, isim, konsept, kör ürün testleri vb) gerçekleştirerek müşteri gözündeki değerlendirmesini sizlerle paylaşarak hedef kitlenize en uygun ürün, hizmet ve konseptler geliştirmeniz için yaratıcı çözümler sunuyoruz.

 

Hizmet Kanalları Deneyimleri

 

Müşterilerinizin fiziki ve dijital kanallardan aldıkları hizmetleri odağımızda tutarak onların kusursuz bir deneyim yaşamaları için yaptığımız bütünsel analizlerle hizmetlerinize ekstra değer katıyoruz.

 

Sosyal Medya Analitiği

 

SM Duygu Analizi

 

Yapay zeka tabanlı duygu analizi yöntemlerini kullanarak müşterinin marka ve sektör hakkındaki duygu değişimlerini takip ediyoruz. Müşteri yorumlarını 3 ana başlıkta anlaşılabilir ve yorumlanabilir hale getiriyoruz ve karşılaştırmalı rakip analizleri yapıyoruz.

 

SM İçgörüsü

 

Sosyal mecralarda yapılan yorumların eğilimlerini neden-sonuç ilişkilerine göre anlaşılır, hedef ve sonuç odaklı içgörü raporlarına dönüştürüyoruz.

 

SM CX Index

 

Sosyal mecralar üzerinde iz bırakan kullanıcıların/müşterilerin sektörde veya markada yaşadığı deneyimleri akademisyenlerce özel olan kurgulanmış modelimizde istatistiksel yöntemlerle 10 başlıkta takip edilebilir metriklere dönüştürüyoruz. Bu sayede markanın güçlü yönlenleri ve gelişim alanları için yol planı oluşturarak çözüm ortağınız oluyoruz. Müşterinin sesini hedef karttınızda takip edeceğiniz bir ölçüm yöntemi sunuyor, rakip ve sektör karşılaştırmaları ile odağı anlık belirleyebiliyoruz.

 

SM Farklı Mecralardan Müşteriyi Dinlemek

 

Sosyal medya mecralarında sektöre ve markaya özel taramalar ile kullanıcıların bıraktığı izlere ulaşıyoruz. Yerli ve yabancı sosyal medya mecralarında paylaşılanları otomasyon ile çekip entegre şekilde geniş bir yelpazede sunuyoruz.

 

SM Benchmark

 

Sosyal medya üzerinde markanın rekabet gücünü arttırmak ve performansını daha başarılı kılmak için başka markaların yöntemlerini inceleyerek öneriler getiriyoruz.

 

SM Kelime Bulutu

 

Sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konuları yapay zeka ile derleyip istenilen zaman aralığına göre kelime bulutu olarak gösteriyoruz.