Sosyal mecralarda yapılan yorumların eğilimlerini neden-sonuç ilişkilerine göre anlaşılır, hedef ve sonuç odaklı içgörü raporlarına dönüştürüyoruz.