Fiyatlandırma Araştırması – Otomotiv Sektörü

Fiyatlandırma Araştırması – Otomotiv Sektörü

Markaların satış hedeflerine ulaşabilmesi konusunda ürün fiyatlandırması kritik önem taşımaktadır. Fiyatlandırma stratejilerinin temel girdilerinin başında ise pazardaki rakip markaların sunduğu fiyatların düzenli analizleri gelmektedir. Bu doğrultuda otomotiv sektöründe hizmet veren müşterilerimizden birisi için gerçekleştirdiğimiz fiyatlandırma araştırması ile rakip marka ve ürünleri belirleyerek, gölge müşteri ziyaretleri ile pazardaki liste ve pazarlıklı fiyat verileri düzenli olarak toplanarak analiz edilmektedir. Danışmanlığını sürdürdüğümüz firma, kendi fiyat standartlarını denetlerken rakiplerinin de fiyat politikalarını takip edebilmektedir.

Elde edilen bulgular ışığında uygulanan indirim kampanyalarının, optimal tutardan yaklaşık olarak %3 oranla daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Analizlerimiz doğrultusunda, yeniden yapılandırılmış fiyat optimizasyonu ile müşterimiz %3 oranındaki indirim yükünden kurtularak satış cirolarını arttırmıştır.