Müşteri Profili Belirleme Araştırması

Müşteri Profili Belirleme Araştırması – Perakende Sektörü

Perakende sektöründe hizmet veren müşterimiz, hem Türkiye genelinde bulunan 100 üzerinde mağazasından hem de web sitesi üzerinden nihai müşterilerine satış yapmaktaydı. Marka iletişimi ve mağazalarındaki ürün arzı standart olarak sunulmakta olan markamızın, müşterilerinin ihtiyaçlarının net olarak belirlenememesi mağaza ürün planlamasının optimize edilememesine neden oluyordu. Hem mağaza bazında istenmeyen ürün stoğu oluşurken hem de farklı mağazalardaki farklı müşteri profillerinin beklentileri karşılanamıyordu. Dolayısı ile markamızın, mağaza iletişim faaliyetleri, ürün segmentasyonu ve ürün stok optimizasyonunu yönetebilmek için mağazaları ziyaret eden potansiyel ve mevcut müşterilerin profillerini, beklentilerini ve mevcutta tasarlanmış hizmet kurgusu ile bu beklentilerin ne düzeyde karşılandığını/ karşılanamadığını anlamaya ihtiyacı vardı.

Bu doğrultuda modellediğimiz araştırma kurgusu ile tüm mağazalarda mağaza çıkış anketleri uygulanarak; bölge, il ve mağaza bazlı, mevcut ve potansiyel müşteri profillerinin resmedilmesi sağlandı. Marka iletişimini ve ürün arzının; geleneksel standart bir yapıdan, mağazalara göre adaptasyonu sağlanan ve hedef kitleye odaklı kişiselleştirilmiş bir yapıya geçmesi başarıldı. Mevcutta, mağaza profil araştırması dönemsel olarak tekrarlanarak potansiyel ve mevcut müşterilerin davranışlarındaki değişkenlikler takip edilmektedir.