Kalite Süreç Tasarımı

Danışmanlık verdiğimiz müşterilerimizin hizmet kalitesi standartlarını oluşturuyoruz. Operasyonlarına uygun “Konuşma Kalitesi Ölçüm Formu ve Kılavuz”unu tasarlıyor, hizmetin etkin ve doğru bir şekilde ölçülmesini sağlıyoruz. Kalite ölçüm araçlarının (form, bilgi portalı ve ses kayıt sistemi vb.) hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde gerekli olan istatistiksel analizleri yapıyor, öneriler sunuyoruz.