Örnek Çalışmalarımız

Önde gelen teknoloji, otomotiv, hızlı tüketim, perakende, sağlık firmaları ve kamu kurumları MüşteriMetre müşterileri arasında yer alıyor. Sektör dinamiklerinize yanıt verecek özel araştırma projelerini hayata geçirmek için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Vakalar

Müşteri Profili Belirleme Araştırması – Perakende Sektörü

Perakende sektöründe hizmet veren müşterimiz, hem Türkiye genelinde bulunan 100 üzerinde mağazasından hem de web sitesi üzerinden nihai müşterilerine satış yapmaktaydı. Marka iletişimi ve mağazalarındaki ürün arzı standart olarak sunulmakta olan markamızın, müşterilerinin ihtiyaçlarının net olarak belirlenememesi mağaza ürün planlamasının optimize edilememesine neden oluyordu. Hem mağaza bazında istenmeyen ürün stoğu oluşurken hem de farklı mağazalardaki farklı müşteri profillerinin beklentileri karşılanamıyordu. Dolayısı ile markamızın, mağaza iletişim faaliyetleri, ürün segmentasyonu ve ürün stok optimizasyonunu yönetebilmek için mağazaları ziyaret eden potansiyel ve mevcut müşterilerin profillerini, beklentilerini ve mevcutta tasarlanmış hizmet kurgusu ile bu beklentilerin ne düzeyde karşılandığını/ karşılanamadığını anlamaya ihtiyacı vardı.

Bu doğrultuda modellediğimiz araştırma kurgusu ile tüm mağazalarda mağaza çıkış anketleri uygulanarak; bölge, il ve mağaza bazlı, mevcut ve potansiyel müşteri profillerinin resmedilmesi sağlandı. Marka iletişimini ve ürün arzının; geleneksel standart bir yapıdan, mağazalara göre adaptasyonu sağlanan ve hedef kitleye odaklı kişiselleştirilmiş bir yapıya geçmesi başarıldı. Mevcutta, mağaza profil araştırması dönemsel olarak tekrarlanarak potansiyel ve mevcut müşterilerin davranışlarındaki değişkenlikler takip edilmektedir.

Fiyatlandırma Araştırması – Otomotiv Sektörü

Markaların satış hedeflerine ulaşabilmesi konusunda ürün fiyatlandırması kritik önem taşımaktadır. Fiyatlandırma stratejilerinin temel girdilerinin başında ise pazardaki rakip markaların sunduğu fiyatların düzenli analizleri gelmektedir. Bu doğrultuda otomotiv sektöründe hizmet veren müşterilerimizden birisi için gerçekleştirdiğimiz fiyatlandırma araştırması ile rakip marka ve ürünleri belirleyerek, gölge müşteri ziyaretleri ile pazardaki liste ve pazarlıklı fiyat verileri düzenli olarak toplanarak analiz edilmektedir. Danışmanlığını sürdürdüğümüz firma, kendi fiyat standartlarını denetlerken rakiplerinin de fiyat politikalarını takip edebilmektedir.

Elde edilen bulgular ışığında uygulanan indirim kampanyalarının, optimal tutardan yaklaşık olarak %3 oranla daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Analizlerimiz doğrultusunda, yeniden yapılandırılmış fiyat optimizasyonu ile müşterimiz %3 oranındaki indirim yükünden kurtularak satış cirolarını arttırmıştır.

Servis Memnuniyet Araştırması – Tüketici Elektroniği Sektörü

Bir tüketici elektroniği markası, Türkiye pazarındaki bireysel müşterilerinin yetkili servislerden aldıkları hizmeti değerlendirmek, memnuniyetlerini ölçmek ve buna göre de performans sistemini ve müşteri süreçlerini yapılandırmak istiyordu. Buradan hareketle, müşterilerin aldıkları onarım ve kurulum hizmetlerinin yetkili servis bazında memnuniyet seviyesini ölçecek ve geri bildirimleri almalarını sağlayacak bir yapı kuruldu. IVR ve CATI kanalları kullanılan çalışmada Türkiye çapında bölge, yetkili servis ve yetkili servis elemanı bazında memnuniyet ölçümleri yapıldı.

Çalışma sonucu hem mikro hem de makro seviyede aksiyonlara dönüştürüldü ve müşteri memnuniyeti artırılmış oldu. Ürünlerin servis performanslarında gözle görülür artışlar yaşandı. Ek olarak, hizmet alınan anlaşmalı kargo şirketinin verimli kullanılmadığı ortaya çıktı ve firma kargo şirketini değiştirme kararı aldı. Ayrıca, müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyen teknik servisler ile ilgili iyileştirme çalışmaları yapıldı. Hatta müşteri memnuniyetinde iyileşme olmayan servislerden bazılarının kapatılması kararlaştırıldı.