Kalite Audit ve Analiz

Belirlenen süreçlerin tanımlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığını süreç adımlarını izleyerek tespit ediyor ve performansı ölçüyoruz. Analiz edilen süreçlerin hizmet beklentisine uygun şekilde yürütülmesi için iyileştirilmesi/geliştirilmesi gereken süreçleri müşterimizle paylaşıyoruz.

Audit Örneklerimiz; Aktarım Çağrıları, Satış/Tahsilat Operasyonları Audit Çalışmaları, Sessizlik Kriterine (hold) Uyum, Uzun Süren Çağrı Denetimi (ACHT), Müşteri Geri Arama Süreci (Callback) vb.