Hizmet Kalitesi Ölçümü

Hizmet kalitesi müşterilerin tekrar satın alma niyetlerini etkiler. Verilen hizmetin ölçülebilmesi için kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi çağrı değerlendirmesidir. Beklenen hizmetin, bilgi ve çağrı kalitesi kapsamında verilip verilmediğinin kontrol edilmesi için yapılır. Özetle, müşterinin beklentileri ile gerçekleşen hizmet performansının karşılaştırılmasıdır.