Biz Kimiz?

 

Araştırma Yönetimi ekibi olarak pazara ve segmentlerinize hitap eden hizmet ve ürünlerinizin potansiyelini tespit ederek yeni hizmet/ürün veya konseptler geliştirmeniz için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Müşterilerinizin ürün ve hizmetlerinizi nasıl deneyimlediğine dair tüm detayları ve içgörüleri değerlendirip sizinle paylaşıyoruz. Metodolojilerimiz, yaklaşımlarımız ve pazar araştırma çözümlerimiz ile müşteri, çalışan ve markanın sesini ortaya çıkararak bütünsel deneyimi iyileştiriyoruz. Marka temsilcileriniz olan müşterilerinizin bağımsız geri bildirimlerini ISO 20252 çerçevesinde güvenilir bir şekilde sizlere sunuyoruz.

Metodolojimiz

 

Müşterinin ihtiyaçlarına göre araştırmalarımızda CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi), IVR (Etkileşimli Sesli Yanıt), online anket (Mail, Sms, Whatsapp, WebChat), kalite dinlemesi, gölge müşteri ve süreç izleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Müşteri Deneyimi alanında uzman akademisyenlerle birlikte geliştirdiğimiz CX (Customer Experience) Index ile iş ortaklarımızın kendi müşterilerine yaşattığı deneyimi hem nihai müşterilere hem de çalışanları gözünden değerlendirmelerine olanak sağlıyoruz. ‘Veri Analitiği’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Makina Öğrenmesi’ni yaptığımız araştırmalarda kullanarak müşteriye ek değer üretiyoruz. İş ortaklarımızın dijital kanallarda (web site, mobil uygulama) müşterilerine yaşattıkları deneyimleri ölçümleyerek oluşturduğumuz aksiyonlarla kusursuz bir dijital deneyim kurguluyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz?

 

Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun araştırma tasarımı gerçekleştirerek teklifimizi sunuyoruz. İhtiyaç halinde müşteri ile yapılan çalıştay ile aaştırma stratejisini belirliyoruz. Soru formu ve araştırma örneklemini belirleyip müşterimizle paylaşıyoruz. Saha sürecini ekiplerimizle yönetip anketlerin çeşitli açılardan kalite kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sonuçları istatiksel yöntemler ile analiz edip içgörü çıkardığımız raporlarımızı hazırlıyoruz. ‘Veri Analitiği’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘Makina Öğrenmesi’ni yaptığımız araştırma projelerinde kullanarak müşteriye ek değer üretiyoruz. Son olarak da müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz içgörü ve aksiyonları değerlendiriyoruz.

Bütünleşik müşteri deneyimi ve dijital kanal memnuniyetini ölçümlediğimiz UX projelerinde Müşteri Deneyimi Tasarımı ekibi ile ortak çalışmalar gerçekleştirip kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerini bir arada uygulayarak müşterimizin yaşadığı acı ve keyif noktalarını derinlemesine analizler ile tespit ediyoruz.

Hizmetlerimiz

 

  1. Müşterinin Sesi

Müşteri bağlılığını arttırmak amacıyla, müşterinin olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini analiz ederek, müşteri deneyiminin pozitif etkilenmesini sağlayacak, deneyimi ve marka sadakatini ölçecek araştırmalar yapıyoruz. Aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerinizi daha iyi tanıyıp segmente ederek müşteri memnuniyetinizi arttırmanızı sağlıyoruz.

  1. Çalışanın Sesi

Ürün ve/veya hizmet süreçlerinizde aktif rol alan çalışanlarınızın memnuniyetini, firmadan beklentilerini ve sadakat düzeyini ölçümlüyoruz. Çalışanlarınızın üretkenliğini arttırmayı amaçlarken, mutsuz olduğu ve beklentilerinin karşılanmadığı alanları belirleyip gelişim planı tasarlayarak veri sağlıyoruz.

  1. Markanın Sesi

Marka ile ilgili stratejilerinizi belirlerken müşterilerinizin algı, tutum ve tercihlerini anlıyor, böylece doğru kanallarda doğru iletişim yolunu kullanmanıza ışık tutuyoruz. Marka imajı ve konumlandırma araştırmaları ile sektörde rakiplerinize göre müşterilerin gözünde nasıl algılandığınızı ortaya çıkartıyoruz.

  1. Ürünün Sesi

Yeni ürün tanıtımlarınız öncesinde pazara ve segmentlerinize hitap eden hizmet/ürünlerinizin ürün testlerini (tat, isim, konsept, kör ürün testleri vb) gerçekleştirerek müşteri gözündeki değerlendirmesini sizlerle paylaşarak hedef kitlenize en uygun ürün, hizmet ve konseptler geliştirmeniz için yaratıcı çözümler sunuyoruz.

  1. Hizmet Kanalları Deneyimleri

Müşterilerinizin fiziki ve dijital kanallardan aldıkları hizmetleri odağımızda tutarak onların kusursuz bir deneyim yaşamaları için yaptığımız bütünsel analizlerle hizmetlerinize ekstra değer katıyoruz.